برای خرید خودروی سانگ یانگ چقدر باید هزینه کرد؟

برای خرید خودروی سانگ یانگ در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۸۱ میلیون تومان پرداخت کرد.

ادامه مطلب

view:45 منبع: جهان - 10 ماه پیش