برای توسعه‌ی شرکت مخابرات ایران، سرمایه‌ زیاد و فرصت کم است

شرکت مخابرات ایران بزرگترین اپراتور مخابراتی منطقه خاورمیانه است که برای توسعه، سرمایه زیاد و فرصت کمی دارد.

ادامه مطلب

view:113 منبع: سیتنا - 1 سال پیش