برای تحقق انقلاب اسلامی راهی طی شده که معطر به خون شهداست

شهردار اصفهان گفت: خون های بسیاری در راه رسیدن به استقلال و آزادی در این سال ها ریخته شده است.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش