برای استغفار کدام دعا را بخوانیم؟

کارشناس علوم قرآنی گفت: دعای معروفی در دعای کمیل وجود دارد که به دعای استغفار معروف است و خوانده می‌شود.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش