برای «توهین و فحاشی» چه مجازات هایی درنظر گرفته شده است؟

در جامعه کنونی که آستانه تحمل مردم پایین آمده و به‌سرعت عصبانی می شوند، کوچک‌ترین کلمه‌ای ممکن است مصداق توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت کند و فرد توهین‌کننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد.

ادامه مطلب

view:103 منبع: تابناک - 1 سال پیش