برانکو: بازیکنانی که پیشنهاد خوب دارند، بروند!

سرمربی پرسپولیس می گوید اگر بازیکنی پیشنهاد مناسبی دارد می تواند برود.

ادامه مطلب

view:38 منبع: پارس - 4 ماه پیش