برانکو: بازیکنانی که پیشنهاد خوب دارند، بروند!

سرمربی پرسپولیس می گوید اگر بازیکنی پیشنهاد مناسبی دارد می تواند برود.

ادامه مطلب

view:6 منبع: پارس - 3 هفته پیش