برانکو: امیدوارم تا نوروز همه بازیکنان تمدید کرده باشند

سرمربی پرسپولیس می گوید تیمش فرصت های زیادی را از دست داده و باید در نیمه اول کار سپاهان را تمام می کرد.

ادامه مطلب

view:27 منبع: ایلنا - 2 ماه پیش