بدشانسی گریبانگیر استقلال شد

مربی استقلال گفت:سعی کردیم دیروز آماده ترین ها را در ترکیب اصلی تیم مان بگذاریم.

ادامه مطلب

view:119 منبع: افکار - 2 سال پیش