بدست آوردن دل رئیس جمهور

ترامپ: صرف حضور آمریکا در فضا کافی نیست. ما باید شاهد سیطره آمریکا بر فضا باشیم.

ادامه مطلب

view:16 منبع: فارس - 2 ماه پیش