بدست آوردن دل رئیس جمهور

ترامپ: صرف حضور آمریکا در فضا کافی نیست. ما باید شاهد سیطره آمریکا بر فضا باشیم.

ادامه مطلب

view:24 منبع: فارس - 5 ماه پیش