بدرقه ای که با گلایه های نخبگان همراه بود فیلم

نخبگان کشور در سالهای اخیر حرف های زیادی در جهان برای گفتن دارند اما در شرایط مطلوبی از لحاظ امکانات به سر نمی برند.

ادامه مطلب

view:12 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش