بخش خصوصی مطالبه گری داشته باشد

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی بیرجند بر ضرورت مطالبه گری بخش خصوصی تأکید کرد و گفت:سطح مطالبه گری باید مبتنی بر صحت قوانین،درستی و رشد اقتصادی باشد.

ادامه مطلب

view:13 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش