بخش خبری ۲۰ چهارشنبه بیست و هفتم تیر فیلم

اختصاص هزار میلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌های درمانی به دانشگاه‌های علوم پزشکی، افتتاح خط تولید تشخیص قطعی المنت شیشه عقب خودرو به همت مبتکر جوان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان و رونق صنعت گردشگری در استان با توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی از مهمترین اخبار این بخش است.

ادامه مطلب

view:29 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش