بخشی از آبیاری فضای سبز اصفهان با پساب تصفیه شده انجام می شود

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان گفت:استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز در دستور کار است و در حال حاضر بخشی از نقاط از همین منبع برای آبیاری استفاده می‌شود.

ادامه مطلب

view:35 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش