بحران آب جدی است مردم صرفه جویی کنند

امام جمعه اراک گفت : بحران آب با توجه به کاهش بارندگی ها در کشور و استان مرکزی جدی است و همه باید در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند .

ادامه مطلب

view:30 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش