بحران «غیرقابل پیش‌بینی بودن»

روزی از تغییرات بزرگ سخن به میان آورده می‌شود تا مردم گروه گروه به صندوق‌های رای مراجعه کنند و فردای انتخابات همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود و در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد، روزی از عدم اجبار در موضوع حجاب گفته می‌شود اما حالا و بعد از گذشته چهار دهه از آن روز همچنان «حجاب اجباری» یکی از مهمترین دغدغه‌ها و انتقادات زنان است،....

ادامه مطلب

view:42 منبع: بهار نیوز - 10 ماه پیش