بتن ریزی در راکتور اراک خلاف نظر رهبری بود

به نقل از کانال تلگرامی 598

ادامه مطلب

view:52 منبع: 598 - 1 سال پیش