ببینید: اولین اجرای زنده خواننده "سوسن خانم"

فیلمی از اجرای زنده هومن گامنو را در مراسم اکران ویژه فیلم "دارکوب" ببینید.

ادامه مطلب

view:18 منبع: ویستا - 3 ماه پیش