با ۱۵۰ میلیون کجای تهران می‌توان خانه خرید؟

فهرست برخی از قیمت‌های خانه‌های تهران در حدود ۱۵۰ میلیون را مشاهده می‌نمایید.

ادامه مطلب

view:18 منبع: فردا - 4 ماه پیش