با ۱۵۰ میلیون کجای تهران می‌توان خانه خرید؟

فهرست برخی از قیمت‌های خانه‌های تهران در حدود ۱۵۰ میلیون را مشاهده می‌نمایید.

ادامه مطلب

view:9 منبع: فردا - 2 ماه پیش