با یک مصوبه چند خطی می‌توان ۱۰۰هزار میلیارد تومان واگذار کرد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با یک مصوبه چند خطی می‌توان، شبی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کرد، گفت: اجرای مرحله جدید ساماندهی سهام عدالت در دست پیگیری است.

ادامه مطلب

view:81 منبع: طلا - 1 سال پیش