با گفتگو می‌توان اختلاف آمریکا برسر برجام را حل کرد

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس اظهار داشت که لندن و واشنگتن از طریق گفت وگو می توانند اختلافات بر سر تعرفه ها و خروج آمریکا از برجام را حل کنند.

ادامه مطلب

view:5 منبع: شفاف نیوز - 3 ماه پیش