با گفتن این ذکر رو به ثروت خواهید آورد

حدیثی از امام صادق (علیه السلام) در متن این خبر آمده است.

ادامه مطلب

view:52 منبع: افکار - 9 ماه پیش