با کمترین هزینه صاحب فرزند دوم شوید

آیا فرزندِ من واقعا به این وسیله یا این لباس نیاز دارد؛ یا من آن را برای دلِ خودم می خواهم؟ با پرسیدن این سوالِ طلایی تکلیفمان روشن می شود. با دقت و عقلانیتِ بیشتری هر کالا را بررسی می کنیم و به این نتیجه می رسیم که خیلی از لباس ها یا اسباب بازی ها، لوازم تزئینی و کالای خواب را برای دلِ خودمان را میخریم، نه برای رفعِ نیازِ کودکمان.

ادامه مطلب

view:58 منبع: فردا - 4 ماه پیش