با ورود هر فناوری و یا امکاناتی به کشور فرهنگ استفاده از آن نیز تبیین شود

نماینده ولی فقیه در استان وامام‌جمعه اصفهان تاکید کرد: باید به همراه هر فناوری و یا امکاناتی که به کشور وارد می‌شود، فرهنگ استفاده از آن نیز تبیین شود و گسترش یابد.

ادامه مطلب

view:37 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش