با هر گرایش سیاسی، اعتقاد و جناح باید به امنیت ملی توجه ویژه داشت

استاندار بوشهر امنیت در استان بوشهر پایدار و قابل توجه دانست و افزود: با هر گرایش سیاسی، اعتقاد و جناح باید به امنیت ملی توجه ویژه داشت تا از ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها بتوان در راستای تحقق مطالبات مردم استفاده کرد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش