با موافقت کابینه؛ عربستان به پیشنهاد بن سلمان هسته ای می شود

کابینه عربستان با یک طرح مربوط به پروژه ملی انرژی هسته ای موافقت کرد.

ادامه مطلب

view:71 منبع: آران نیوز - 1 سال پیش