با موافقت کابینه؛ عربستان به پیشنهاد بن سلمان هسته ای می شود

کابینه عربستان با یک طرح مربوط به پروژه ملی انرژی هسته ای موافقت کرد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: آران نیوز - 7 ماه پیش