با زبان «لَکی» خداحافظی کنیم؟

زبان لکی از قدیمی‌ترین زبان‌های کهن ایران است؛ هرچند که ریشه فارسی باستانی دارد، اما زبانی کاملاً مستقل از سایر زبان‌هاست و این روز‌ها در معرض فراموشی قرار دارد.

ادامه مطلب

view:42 منبع: فردا - 4 ماه پیش