با این نشانه‌ها، بی‌شک خودشیفته‌اید!

شهردارآنلاین: خودشیفته‌ها جنبه برد و باخت ندارند؛ آنها به هنگام باخت زمین و زمان و داور را مقصر می‌دانند و به گاه بُرد، سینه جلو می‌دهند و شایستگی‌های خود را به رخ می‌کشند و حریف را تحقیر می‌کنند.

ادامه مطلب

view:140 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش