با این شرایط به جودو برنمی گردم افراد خیانت کار چوب کارهایشان را می خورند

تا زمانی که شرایط در جودو مهیا نشود، قصد بازگشت به دنیای قهرمانی را ندارم. - منبع خبر: میزان دسته بندی خبر: ورزشی

ادامه مطلب

view:25 منبع: قطره - 2 سال پیش