با اين مصیبت اقتصادي چه کنيم؟!

چکیده: متن زیر بیانی کوتاه و ساده از واقعیات تلخی است که در قرارداد وزارت نیرو با یک شرکت واسط ترکیه‌ای اتفاق می‌افتد؛ قراردادی 3 میلیارد دلاري که بزرگترین قرارداد واگذاری نیروگاه مستقل سیکل ترکیبی به یک شرکت خارجی در تاریخ صنعت برق جهان است.

ادامه مطلب

view:94 منبع: الف - 2 سال پیش