با "الف مقصوره" در شناسنامه چه کنیم؟

سرپرست اداره کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور در مورد نحوه تغییر نام‌ و فامیلی افرادی که در شناسنامه با "الف مقصوره" ثبت شده است، توضیحاتی را ارائه داد.

ادامه مطلب

view:60 منبع: فرارو - 6 ماه پیش