باید منتظر بهار عربی جدید و سقوط شاهزادگان خلیج فارس بود

اندیشکده صهیونیستی نوشت: وضعیت در خلیج فارس به شدت شکننده است به طوری‌که سقوط یکی از پادشاهی‌ها منجر به سقوط دیگری می‌شود.

ادامه مطلب

view:83 منبع: فارس - 11 ماه پیش