باید مشکلات مردم زلزله زده استان کرمان حل شود

رحمانی فضلی دردیدار با مردم روستای زلزله زده جور کوهبنان گفت : با توجه به سفر رئیس جمهوری امروز در این روستا حضور یافتم تا مشکلات شما را از نزدیک ببینم و بیان کنم.

ادامه مطلب

view:72 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش