باید فاصله آموزش و پرورش با جامعه کاهش یابد

وزیر آموزش و پرورش گفت: فاصله آموزش و پرورش با نیاز‌های ذینفعان اصلی خود یعنی دانش آموزان، معلمان و خانواده‌ها فاصله بسیاری پیدا کرده است و ما در نظر داریم امکان مشارکت بیشتر فرهنگیان و دانش آموزان و خانواده‌ها را فراهم کنیم.

ادامه مطلب

view:75 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش