باید در مقابل روش روحانی در نوسازی بافت فرسوده ایستادگی کنیم

عضو شورای شهر تهران گفت: رئیس جمهور می‌خواهد با سوءاستفاده از ظرفیت بافت فرسوده برای اشتغال و ساخت و ساز رونق ایجاد کند.

ادامه مطلب

view:34 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش