باید اعتراف کنیم

«فرافکنی» از حربه‌هایی است که متاسفانه به امری بدیهی در برخی مدیران و سیاسیون ما تبدیل شده است.

ادامه مطلب

view:65 منبع: افکار - 2 ماه پیش