باید اعتراف کنیم

«فرافکنی» از حربه‌هایی است که متاسفانه به امری بدیهی در برخی مدیران و سیاسیون ما تبدیل شده است.

ادامه مطلب

view:77 منبع: افکار - 5 ماه پیش