باید‌ها و نباید‌های دوران نامزدی با صیغه محرمیت

ازدواج امر مقدسی است که توصیه‌های فراوانی به آن شده است و اگر بخواهیم در این امر موفق باشیم باید یک سری نکات را مد نظر قرار دهیم تا این هندوانه دربسته برای ما شیرین و خوش رنگ باشد.

ادامه مطلب

view:38 منبع: فردا - 4 ماه پیش