باهنر: زنگنه و حجتی نمی‎خواهند در دولت بمانند

پیشنهاد ما به روحانی این است که اسم دولتش را «تدبیر و اقدام» بگذارد چون دولت یازدهم در حوزه اقدام نتوانست تصمیمات شجاعانه بگیرد.

ادامه مطلب

view:58 منبع: جنوب نیوز - 5 ماه پیش