بانک دی رتبه اول کمترین درصد خطای تراکنش

بانک دی رتبه اول کمترین درصد خطای تراکنش بانک دی موفق به کسب رتبه اول کمترین درصد خطای تراکنش های صادرکنندگی در شبکه بانکی کشور شد.

ادامه مطلب

view:39 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش