بالاگرفتن تب عطش بی آبی دراستان یزد آلبوم تصاویر

منابع آبی 440 روستای استان یزد خشک شده و به 330 روستای استان از طریق تانکر آبرسانی می شود.

ادامه مطلب

view:14 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش