بالاترین غضب خداوند برای ظلم به زن و فرزند است

ظلم به زن و فرزند آنقدر مورد غضب خداوند متعال می شود که هیچ چیزی به این اندازه خدا را غضبناک نمی کند. هرکه فرزند خود را شاد کند خداوند در قیامت او را شاد می کند...

ادامه مطلب

view:94 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش