بافت فرسوده عنبرآباد خطرآفرین است

وزیر راه و شهرسازی در سفر به عنبرآباد دیشب از بافت فرسوده شهری و بیمارستان ۹۶تخت خوابی این شهرستان بازدید کرد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش