بافت فرسوده، چالش بزرگ تهران

شهردارآنلاین: حدود ۵ درصد از مساحت کل تهران را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد و با وجود ارائه تسهیلات گوناگون هنوز بحران در یک قدمی این بافت قرار دارد.

ادامه مطلب

view:106 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش