بافت‌های فرسوده عامل هدر رفت انرژی مصرف انرژی در ایران ٥ برابر جهان است

قربانخانی گفت:قانون گذار باید قانون جامعی برای صرفه جویی انرژی در نظر بگیرد،زیرا بافت های فرسوده در كشور عامل هدررفت منابع و انرژی به شمار می آیند.

ادامه مطلب

view:120 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش