باشگاه استقلال برای حداقل 5 سال بیمه شد

باشگاه استقلال با جذب بازیکنان جوان در ضمن تضمین بازگشت چندین برابری سرمایه تا 5 سال آینده تیم خود را از بازیکن بی نیاز کرد.

ادامه مطلب

view:12 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش