بازی‌ هماهنگ‌ آمریکا و اسرائیل‌ با برجام‌

دولت آمریکا می گوید احتمالا روز جمعه تصمیم خود در مورد ادامه تعلیق یا اعمال مجدد تحریم های مرتبط با برجام را اعلام خواهد کرد. همزمان کنگره آمریکا قطعنامه ای را در حمایت از معترضان ایرانی تصویب کرده است.

ادامه مطلب

view:38 منبع: جهان - 9 ماه پیش