بازیگر طنزی که پولداری خود را به رخ کشید!

امیر نوری در اینستاگرامش نوشت" زندگی مال ما پولداراس، حداقل ١کیلو پیاز داغه"

ادامه مطلب

view:113 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش