بازگشت هواپیمای "آسمان" به مبدا به دلیل از دست رفتن موتور هواپیما

ادامه مطلب

view:26 منبع: ایسنا - 4 ماه پیش