بازگشت هواپیمای "آسمان" به مبدا به دلیل از دست رفتن موتور هواپیما

ادامه مطلب

view:4 منبع: ایسنا - 1 هفته پیش