بازگشت هواپیمای "آسمان" به مبدا به دلیل از دست رفتن موتور هواپیما

ادامه مطلب

view:19 منبع: ایسنا - 2 ماه پیش