بازگشت هواپیمای "آسمان" به مبدا به دلیل از دست رفتن موتور هواپیما

ادامه مطلب

view:5 منبع: ویستا - 2 هفته پیش