بازگشت مدال آوران رزمی کار آذربایجان شرقی از مسابقات جهانی

3 رزمی کار آذربایجان شرقی، که در مسابقات جهانی او اسپرت هندوستان موفق به کسب مدال شدند با استقبال ورزش دوستان عصر امروز وارد تبریز شدند.

ادامه مطلب

view:46 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش