بازگشت فوتسال به عصر یخبندان

قم فردا: اتفاق عجیب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال در ادامه اتفاقات هفته های گذشته یکبار دیگر ثابت کرد که مسوولان کمیته فوتسال به سادگی آب خوردن از کنار مسائلی که می تواند فاجعه بار باشد عبور می کنند.

ادامه مطلب

view:222 منبع: قم فردا - 1 سال پیش